Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r wasanaeth heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Mae angen i chi fewngofnodi neu gofrestru i gadw eich cynnydd

Cyflwyniad

Gall yr hunanasesiad Ychwanegu at Fywyd eich helpu i aros a meddwl am eich iechyd, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar brofiad Lyn Price o gwblhau'r cwestiynau ar-lein a'r camau a gymerodd o ganlyniad i'w hadborth...


Yn cael trafferth?

Os hoffech gymorth i lenwi hunanasesiad Ychwanegu at Fywyd, gallwch chi neu rywun rydych chi'n eu hadnabod gysylltu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647. Mae help ar gael rhwng 7am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 7am a 4pm ar benwythnosau.

Bydd timau Cymunedau'n Gyntaf a'ch llyfrgell leol yn cynnal sesiynau galw heibio os oes arnoch angen help i lenwi eich ffurflen Ychwanegu at Fywyd ar-lein neu os hoffech fwy o gymorth.

â diddordeb mewn helpu eraill?

Os ydych chi'n dda gyda chyfrifiaduron ac â diddordeb mewn gwirfoddoli i helpu pobl eraill sydd dros 50 oed i gwblhau Ychwanegu at Fywyd, cysylltwch ag Age Cymru ar 029 2043 1555.